Marketing i usluge

Radio kiss  92,2 MHz

Osnovan  09.09.1999.godine

Tel.fax 028/424-350

Email radiokisskm@yahoo.com

 

Adresa (broj pošte, mesto i broj)
Kralja Petra Prvog bb, 38220 Kosovska Mitrovica
Telefon
028-424-350
Faks
028-424-350
E-mail
mijokiss@yahoo.com
PIB
103058459
Matični broj
09341234 
Kontakt osoba (ime i prezime, telefon/ faks, e-mail)
Miodrag Radomirović, 064-241-5044, 028-424-350, mijokiss@yahoo.com

360-0016792101002-04
DUNAV BANKA AD ZVEČAN

MARKETING TELEFON 028-424-350, O64-241-50-44