Marketing i usluge

Radio KISS  92,2 MHz

Osnovan  09.09.1999.godine

Televizija KISS

Osnovana 2008.godine

Tel.fax: 028/424-350

Email: rtvkisskm@gmail.com

Sajt: www.rtvkiss.com

 

Adresa (broj pošte, mesto i broj)
Kralja Petra Prvog bb, 38220 Kosovska Mitrovica
Telefon
028-424-350
Faks
028-424-350
E-mail
rtvkisskm@gmail.com
PIB
103058459
Matični broj
09341234 
Kontakt osoba (ime i prezime, telefon/ faks, e-mail)
Miodrag Radomirović, 064-241-5044, 028-424-350, mijokiss@yahoo.com

Tekuci racun:

200-2957050101033-31

Postanska stedionica AD
Beograd

MARKETING TELEFON: 028-424-350, O64-241-50-44