Filozofski fakultet raspisao konkurs

Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici realizuje Program pedagoškog, psihološkog i metodičkog osposobljavanja nastavnika – profesora koji rade u školama a u svojim studijskim programima nisu imali pedagoške, psihološke i metodičke nastavne discipline.
Program će se realizovati na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici u vidu konsultativne nastave tokom vikenda u periodu od 01. marta do 01. juna 2014. godine. Ovim programom biće realizovani sledeći predmeti: Pedagogija, Primenjena psihologija za nastavnike, Metodika nastavnog rada i Metodička praksa. Kandidati mogu da prate Program u celini ili da izaberu odgovarajuće nastavne predmete. Cena praćenja ukupnog Programa iznosi 30 000.00 dinara. Kandidatima se obezbeđuje mogućnost da novčanu nadoknadu za realizaciju Programa izmire u tri jednake mesečne rate.
Nakon uspešnog polaganja ispita kandidati dobijaju odgovarajuće uverenje.

You may also like...