Ivanovićevom advokatu Euleks traži licencu Kosova

Euleksov tim sudija Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici zatražio je da advokati Olivera Ivanovića dostave dokaz o registraciji kod Advokatske komore Kosova. Taj zahtev je iznet u pismu koje je taj tim poslao 18. marta kao odgovor advokatu Tomi Fili povodom njegovog zahteva da mu se odobri poseta Oliveru Ivanoviću, na osnovu ovlašćenja Miroslava Ivanovića da ga zastupa pred sudom u Mitrovici. „Pretpretresni sudija ljubazno traži od Vas da dostavite Sudu dokaz o Vaškoj, kao i g-dina (Miihajla) Bakrača registraciji kod Advokatske Komore Kosova, u skladu sa članom 40 Zakona o advokaturi, pre nego što se Vaš zahtev može odobriti. Vaša izjava u vezi sa ovim pitanjem smatraće se dovoljnim dokazom za pretpretresnog sudiju“, navedeno je u pismu čiji je faksimil objavila danasnja Politika. Pravni tim koji priprema odbranu Ivanovića predstaviće detalje slučaja i druge informacije o ovom procesu na konferenciji za novinare danas u 13h u prostorijama GI SDP u Kosovskoj Mitrovici.

You may also like...