Посланици о пореклу имовине

Посланици о пореклу имовине
Скупштина Србије почела је седницу на којој ће посланици разматрати Предлог закона о изменама и допунама Закона о утврђивању порекла имовине и посебном порезу, који је поднела Влада, као и више предлога закона о међународним споразумима.

То су предлози закона о давању гаранције Србије у корист Немачке развојне банке КфW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва Електромрежа Србије, Београд (Регионални програм за енергетску ефикасност у преносном систему II), потврђивању Споразума о зајму између КфW и Србије за пројекат „Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања – Озелењавање јавног сектора“.

РТС

You may also like...