Ne postoje tajne optužnice na Kosovu

Bernd Borhard izjavio je da ne postoje tajne optužnice na Kosovu, pošto mehanizam tajnih optužnica ne postoji u kosovskom zakondavnom sistemu. Takođe je naveo da, u demokratskom društvu, postoje dva osnova načela – pretpostavka nevinosti i jednaka primena zakona za sve. „Na lokalnom je stanovništvu da se opredeli hoće li da sarađuje i podrži svoje bezbednosne snage, da ih poštuje i da daje informacije kada je to potrebno radi vraćanja poverenja“, smatra šef Euleksa.On je uveren da većina ljudi, severno i južno od Ibra teži ka funkcionalnom i pravičnom sistemu zasnovanom na vladavini prava, u kojem se svakodnevne brige i problemi rešavaju brzo i delotvorno. Prema njegovim rečima, Euleks je spreman da pomogne, a to je moguće „samo uz iskrenu podršku i pomoć stanovništva“.

Izvor-Tanjug

You may also like...